Login

ขั้นตอนการรับงาน

 

1. ประเภทของงานรับเหมา

-  รับเหมาก่อสร้างบ้านและออกแบบบ้านบนที่ดินของท่าน

-  รับเหมาก่อสร้างบ้านและอาคารทั่วไปในราคาประหยัด

-  รับเหมางานระบบประปา, งานไฟฟ้า  งานสี   งานปูพื้นไม้  งานไม้บันได

-  รับงานออกแบบและงานตกแต่งภายใน

-  รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง

อัตราในการรับงาน

-  รับสร้างบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทไปจนถึง 100 ล้านบาท

 

2. ประเภทของงานออกแบบ

-  รับออกแบบบ้านและอาคาร

-  รับออกแบบงานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล อาคาร

-  รับออกแบบ ตกแต่งภายใน

 

3. ประเภทของงานควบคุม

-  รับควบคุมงานก่อสร้างบ้าน

-  รับควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384