Login

งานฝ้าระแนงไม้

 

การติดตั้งโครงคร่าว

*   ติดตั้งโครงคร่าวไม้ยางอัดน้ำยาหรือทาน้ำยากำจัดปลวก  ขนาด  1½˜ * 3˜ ไสเรียบทุกด้าน  ตีระยะห่างกันไม่เกิน  40  เซนติเมตร  โดยมีการยึดกับโครงสร้างอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรงได้ระดับสม่ำเสมอตามที่ กำหนดในแบบก่อสร้าง

*   จากนั้นให้ดำเนินการติดตั้งมุ้งกันแมลงชนิดไนล่อนขึงให้ตึงก่อนติดตั้งแผ่น ไม้ฝ้าเพดาน ในกรณีที่ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง  ในกรณีที่ตีแบบชิด เช่น ร่องวี ไม่ต้องใส่มุ้งไนล่อนกันแมลง

 

การติดตั้งแผ่นไม้

*   ติดตั้งไม้ระแนง  ขนาดตามแบบ ลบมุมเล็กน้อย ตีชนชิดหรือตีเว้นร่อง  1  เซนติเมตร ตามแบบระบุ  แบ่งแยกพื้นที่และมีความเอียงลาดหรือระดับตามลักษณะในแบบ

*   ไม้ทุกแผ่นต้องไสแต่งผิวให้เรียบด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย  ขนาดของไม้ทุกแผ่นต้องมีขนาดเท่ากันหมดเป็นแนวไม่คดงอ  รอยต่อแผ่นไม้ต้องเยื้องสลับกันยึดแผ่นไม้ฝาด้วยปืนยิงตะปู  เมื่อติดตั้งเสร็จให้ทำการอุดหัวตะปูขัดให้เรียบร้อย  แล้วจึงทำการย้อมสีตามสถาปนิกกำหนด

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384