Login

งานไม้พื้นและบันได

 

การปูพื้นไม้

*   การติดตั้งโครงคร่าว(ตง)ต้องใช้ไม้เนื้อแข็งโดยมีขนาดตามแบบ  ในกรณีที่แบบไม่ได้กำหนดไว้  ให้ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า  2" * 2" วางระยะไม่เกิน  40  เซนติเมตร ยึดติดพื้น คสล.ด้วยสกรูและพุกทุกระยะไม่เกิน  50  เซนติเมตร อัดช่องว่างใต้ตงที่ไม่แนบผิวคอนกรีตด้วยวัสดุที่ไม่ยืดหดตัว (GROUT MATERIAL)ให้เต็มช่อง

*   ตรวจสอบระดับหลังตง โดยต้องมีระดับเรียบเสมอกันทั้งหมด

*   ติดตั้งพื้นไม้ขนาดตามแบบ  เข้าลิ้นยึดติดกับคร่าวไม้ด้วยตะปู ซ่อนหัวตะปูไว้ที่รางลิ้น  แนวระหว่างแผ่นทุกแผ่นจะต้องอัดให้สนิทด้วยแม่แรงอัดพื้น  รอยต่อของแผ่นไม้จะต้องสลับกันและมีคร่าวรองรับเสมอ

*   แผ่นไม้ทุกแผ่นจะต้องใสเรียบและเป็นแนวตรงไม่บิดงอหรือโก่ง  บริเวณพื้นไม้ที่ชนผนังให้เว้นร่องไว้ประมาณ  8  มิลลิเมตร มุมบัวเชิงผนังให้ใช้วิธีเข้ามุมปาดกบ  45  องศา ห้ามใช้วิธีตัดชนเด็ดขาด  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ขัดผิวพื้นให้เรียบเสมอกันทั่วพื้นที่ด้วยเครื่อง ขัด  อุดรูร่องที่ไม่เรียบร้อยต่างๆแล้วจึงทาทับด้วยน้ำมันเคลือบแข็งอย่างน้อย  3  ครั้ง  โดยให้ทาครั้งแรกทันทีเมื่อทำการขัดพื้นและแต่งเรียบทำความสะอาดดีแล้ว  จากนั้นจึงทาครั้งที่ 2,3  ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต

*   งานไม้สำหรับบันไดทั้งหมด  ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้ไม้  คัดลายไม้ให้กลมกลืนกัน เป็นไม้ชิ้นเดียวกันไม่มีรอยต่อ  คุณสมบัติของไม้และการติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหมวดงานไม้  การเคลือบผิวให้ทาด้วยน้ำมันเคลือบแข็งประเภทโพลียูรีเทน อย่างน้อย  3  ครั้ง  การเตรียมผิวและการทาเช่นเดียวกับงานพื้นไม้

*   ราวบันไดไม้ต้องไสปรับแต่งให้ได้ขนาดและรูปร่างตามแบบก่อสร้าง  คัดลายไม้ให้สวยงามดูกลมกลืนกัน รอยต่อจะต้องแน่นสนิท  การยึดน็อตหรือตะปูเกลียวทั้งหมดจะต้องฝังในเนื้อไม้และอุดซ่อนหัวให้เรียบ ร้อย  ขัดแต่งให้เรียบร้อยแล้วจึงทาทับด้วยน้ำมันเคลือบแข็งอย่างน้อย  3  ครั้ง

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384