Login

งานพื้นและผนังปูกระเบื้อง

 

การเตรียมงาน

*   ให้ผู้รับจ้างขอแพทเทิร์นการปูกระเบื้องจากผู้ว่าจ้าง

*   ผู้รับจ้างมอบแพทเทิร์นการปุกระเบื้องให้กับช่าง พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับเรื่องการปูกระเบื้อง

*   ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ประเภทแท่นตัดกระเบื้องว่าตัดออกมาแล้วทำให้เกิดรอยบิ่นหรือไม่

 

การปูกระเบื้อง

*   ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูกระเบื้องให้สะอาดปราศจากคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยู่ออกให้หมด  ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ

*   เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้นเพื่อปรับระดับให้ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว   ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพื้นที่

*   ทำการหาแนวกระเบื้อง  กำหนดจำนวนแผ่นและเศษแผ่นตามแพทเทิร์นการปู  แนวกระเบื้องทั่วไปให้ห่างกันประมาณ  2  มิลลิเมตร หรือตามที่สถาปนิกกำหนดในแพทเทิร์นการปูกระเบื้อง

*   ทำความสะอาดผิวปูนทรายรองพื้นให้สะอาดปราศจากไขมันและเศษปูนทรายหรือสิ่งสกปรกอื่นใดแล้วพรมน้ำให้เปียกโดยทั่วกัน

*   เริ่มปูกระเบื้องตามแนวที่แบ่งไว้ โดยใช้กาวซีเมนต์สำหรับพื้นและผนังห้องน้ำทั่วไป  จัดแต่งแนวให้ตรงกันทุกด้านทั้งพื้นและผนัง กดเคาะแผ่นกระเบื้องให้แน่นไม่เป็นโพรง

*   ขอบมุมกระเบื้องโดยทั่วไปถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้วิธีลบมุมกระเบื้อง  45  องศา และประกบกันเป็นมุมฉาก

*   ทิ้งให้กระเบื้องแห้งแข็งตัว  ยาแนวรอยต่อด้วยกาวซีเมนต์สำหรับยาแนวโดยเฉพาะ  โดยใช้สีตามที่สถาปนิกกำหนดให้

*   ผิวกระเบื้องทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ดิ่ง ได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ำเสมอ ความไม่เรียบร้อยไดๆที่เกิดขึ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

*   ทำความสะอาดผิวกระเบื้องแล้วลงแวกซ์ขัดให้ทั่วอย่างน้อย  1  ครั้ง

การเลือกใช้กระเบื้องปูพื้นและผนัง

กระเบื้อง ที่เราใช้ตกแต่งบ้านหลักๆมีอยู่ 2 ชนิดคือ ใช้ปูพื้นและใช้กรุผนัง  แต่กระเบื้องทั้ง  2  ชนิดนั้นมีความแตกต่างกันในแง่ขอการใช้งาน  คือ  มีความแข็งแรง  ทนทาน และการยึดเกาะที่แตกต่างกัน  ลองมาดูความแตกต่างกัน

กระเบื้องปูพื้น

กระเบื้องชนิดนี้มีพื้นผิว หลายอย่าง  ทั้งชนิดผิวหยาบ  ผิวลื่น  ทำผิวเลียนแบบวัสดุธรรมชาติ  แต่ที่สำคัญคือกระเบื้องชนิดนี้มีความแข็งแรง  ทนทาน  รองรับน้ำหนักได้ดี  สามารถนำไปใช้เป็นกระเบื้องกรุผนังได้  ขนาดทั่วๆไปที่นิยมใช้กันคือ  8" x 8", 12" x 12", 13" x 13" , 0.40 x 0.40 , 0.50 x 0.50  ,  0.60 x 0.60 ,0.80 x 0.80 ,  เพิ่อความเรียบเนียน  ลดรอยต่อ  ดูอลังการ

กระเบื้องกรุผนัง

กระเบื้องชนิดนี้ส่วนใหญ่ ผิวจะเรียบลื่น  กระเบื้องชนิดนี้มีค่าดูดซึมน้ำที่มากกว่าและจะมีรอยหยักที่ด้านหลัง มากกว่า  เพื่อการยึดเกาะผนัง  มีความแข็งแรง  แต่กระเบื้องชนิดนี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักน้อยกว่า  จึงไม่ควรนำไปใช้ปูพื้น  ขนาดที่ใช้กันทั่วๆไปคือ  8" x 8" , 8" x  10" , 8" x 12" , 10" x 16 " ,12" x 12" , หรือกระเบื้องชุดที่มีลูกเล่นผสมกัน  ชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้าง แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384