Login

งานโครงหลังคาเหล็ก

 

การเก็บวัสดุ / การทำสี

*   เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบจะต้องเก็บไว้บนยกพื้น เหนือพื้นดิน การเก็บกองควรคลุมด้วยวัสดุคลุม จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆและต้องรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม

*   ก่อนทำสีเหล็กโครงหลังคา  ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดคราบสกปรกและคราบน้ำมันที่ติดมากับเหล็ก  โดยการใช้ผ้าชุบทินเนอร์เช็ดให้ทั่วและใช้ผ้าแห้งเช็ดตามในขณะที่ทินเนอร์ ยังเปียกอยู่  การทำสีให้ใช้วิธีชุบในรางหรือพ่นก็ได้

*   ในขณะที่ทำการเทคอนกรีตรับโครงหลังคา ผู้รับจ้างจะต้องฝังเพลทเหล็กเพื่อรองรับจันทัน  โดยเพลทเหล็กนั้นจะต้องมีความหนา  1  หุน มีขาสองขาโดยใช้เหล็กขนาด  9  มิลลิเมตร เชื่อมติดกับเพลทเหล็ก  ในส่วนปลายให้งอเหล็ก

 

การเชื่อมเหล็กและปลายของจันทันและอื่นๆ

*   การเชื่อมเหล็กดูวิธีการจากงานเหล็กรูปพรรณ

*   อกไก่หรือเหล็กส่วนที่เป็นตัวซีสองตัวประกบกัน  ด้านที่ไม่ได้มีไม้ยัดจันทันให้นำแผ่นเหล็กมาเชื่อมปิดรูให้เรียบร้อย

*   ทำการเก็บสีหลังจากการเชื่อม  ซึ่งการเก็บสีนั้นผู้รับจ้างจะต้องขูดเอาส่วนที่ไหม้ไฟอันเนื่องมาจากการ เชื่อมออกก่อน  ให้เคาะขี้เหล็กที่เกิดจากการเชื่อมออกด้วย  ห้ามทาทับเด็ดขาด

*   ที่ปลายของจันทันจะต้องทำการเจียร์ตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยเครื่องเจียเหล็ก เพื่อไม่ให้เห็นรอยเป่าที่เกิดจากการใช้เครื่องเชื่อม

*   ปลายของจันทันจะต้องยาวพอที่จะไม่ให้ไม้ยัดจันทันโผล่ออกมาเกิน  3  เซนติเมตร

*   ไม้จันทันที่จะนำมาติดตั้งต้องเป็นไม้เนื้อแข็งชิ้นเดียว เป็นไม้ใหม่ไม่เคยเป็นไม้แบบมาก่อน ความยาวไม่น้อย  40  เซนติเมตร  ก่อนติดตั้งต้องทาน้ำยากำจัดปลวกให้เรียบร้อย  หลังจากติดตั้งไม้ยัดจันทันแล้ว ไม้ยัดจันทันจะต้องโผล่จากจันทันไม่เกิน  5  เซนติเมตร

*   กรณีที่ใช้ไม้เชิงชายเป็นไม้จริง  ผู้รับจ้างจะต้องนำไม้มาตีเต๊าเพื่อขจัดส่วนที่คดออกไปก่อน  ปรับผิวหน้าไม้ด้านที่โชว์ด้วยเครื่องขัดกระดาษทราย  ด้านที่ไม่ได้โชว์จะต้องทาน้ำยากำจัดปลวกก่อนติดตั้ง

*   ไม้เชิงชายเมื่อติดตั้งเสร็จต้องตรงไม่คดไปคดมา

*   ติดตั้งแปตัวสุดท้ายโดยให้หลังคาแถวปลายสุดนั่งอยู่บนแปตัวสุดท้าย

 

 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384