Login

สเปค B

รายการวัสดุก่อสร้าง Spec B
ราคาเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 14,000 บาท

งานโครงสร้าง
- เสาเข็ม I 22 x 21 เมตร.
- คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก
- เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่เกิน 200 kg/m2
- พื้นห้องน้ำ พื้นคอนกรีตหล่อในที่
- หลังคา โครงหลังคาเหล็กตามรายการคำนวณของวิศวกร

วัสดุปูพื้น

ชั้นล่าง
- ห้องนอนชั้นล่าง

ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ราคาต่อตารางเมตร @ 250 บาท

- ห้องนอนชั้นล่าง

ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ราคาต่อตารางเมตร @ 250 บาท

- พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ราคาต่อตารางเมตร @ 250 บาท
- พื้นห้องพักผ่อน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ราคาต่อตารางเมตร @ 250 บาท
- พื้นห้องรับแขก ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ราคาต่อตารางเมตร @ 250 บาท
- พื้นเฉลียงเข้าบ้านใหญ่ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ราคาต่อตารางเมตร @ 250 บาท
- พื้นห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท
- พื้นห้องเตรียมอาหาร ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท
- พื้นครัวไทย ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท
- พื้นเฉลียง , ระเบียง ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท
- พื้นห้องนอน + ห้องน้ำคนใช้ ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท
- ลานซักล้าง ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท
- พื้นโรงรถ ปูกระเบื้อง ขนาด 8" * 8" ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท
- ถนน กว้างไม่เกิน 5 เมตร ยาวไม่เกิน 10 เมตร เทคอนกรีต
- บัวเชิงผนัง ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½˝ * 4˝ ( เฉพาะปาร์เก้ )

ชั้นบน
- พื้นห้องนอนทั่วไป ปูปาร์เก้ไม้แดง ขนาด 2" * 12" เกรด AAA   หรือลามิเนต 8 มิล
- โถงชั้นบน ปูปาร์เก้ไม้แดง ขนาด 2" * 12" เกรด AAA   หรือลามิเนต 8 มิล
- ระเบียงชั้นบน ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท

งานผนัง
- ผนังทั่วไป ภายนอก - ภายใน ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ
- ผนังห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้องเซรามิคสีเรียบ ราตาต่อตารางเมตร @ 200 บาท เข้ามุมกระเบื้องด้วย P.V.C. เส้น
- ผนังห้องน้ำคนรับใช้ ปูกระเบื้องเซรามิคสีเรียบ ราคาต่อตารางเมตร @ 200 บาท เข้ามุมกระเบื้องด้วย P.V.C. เส้น
งานฝ้าเพดาน
- ฝ้าภายใน ยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดธรรมดา หนา 9 มิลลิเมตร โครงเคร่าชุบสังกะสี
- ฝ้าภายนอก ฝ้าระแนงไม้คอนวู๊ด ตีเซาะร่องวี โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
- ฝ้าชายคา ีฝ้าระแนงไม้คอนวู๊ด ตีเซาะร่องวี โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
- ฝ้าห้องน้ำทั่วไป ยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น หนา 9 มิลลิเมตร โครงเคร่าชุบสังกะสี

งานหลังคา
- โครงหลังคา เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐานรายการคำนวณของวิศวกร
- หลังคา ซีแพคโมเนีย สีเงินเรืองรอง ,สีเปลือกไม้ ,สีหยกพิมาน ,สีมุกชมพู ,สีเขียวไพรพฤกษ์
- ฟรอย์กันความร้อน ตราช้าง หรือเทียบเท่ามีเฉพาะหลังคาส่วนบนสุด
- เชิงชาย , ทับเชิงชาย ไม้คอนวู๊ด 1" x 8" , 1" x 6"
- กันนก ของซีแพคโมเนีย

งานประตู - หน้าต่าง
วงกบทั่วไป ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" * 4" , วงกบประตูห้องน้ำ ขนาด 2" * 5"
- ประตูทางเข้าออกหลัก บานไม้สักจริง  ลูกฟักกระจกเขียวตัดแสง หนา 5 มิลลิเมตร
- ประตูห้องทั่วไป บานดอร์ริค ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
- ประตูห้องนอน บานดอร์ริค ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
- ประตูห้องครัว บานดอร์ริค ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
- ประตูระเบียง บานดอร์ริค ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
- ประตูห้องน้ำทั่วไป บาน PVC  ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร
- ประตูห้องเก็บของ บานดอร์ริค ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
- ประตูห้องนอนคนรับใช้ บานดอร์ริค ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
- หน้าต่างบานเปิดทั่วไป บานอลูมิเนียม  กระจกสีชา หนา 5 มิล
- หน้าต่างบานเกร็ด เกล็ดกระจกสีชา             หนา 5 มิล
- กระจกทั่วไป กระจกสีชา                   หนา 5 มิล
- กระจกห้องน้ำ กระจกฝ้าลาย                หนา 4 มิล

งานบันใด
- โครงสร้างบันใด (ภายใน) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดรายการคำนวณของวิศวกร
- ลูกตั้ง ไม้แดงรายละเอียดตามแบบระบุ
- ลูกนอน ไม้แดงรายละเอียดตามแบบระบุ
- ลูกกรง และราวบันใด ไม้แดงรายละเอียดตามแบบระบุ

งานสี
- ผนังปูนทั่วไป ใช้สี TOA โฟร์ซีซั้น
- วงกบ , กรอบบานหน้าต่าง ภายในทาสีย้อมไม้ ภายนอกทาสีน้ำมัน TOA รุ่น High Gloss Enamel
- เชิงชาย - ทับเชิงชาย ใช้สีน้ำอะคีริคสำหรังงานไม้ TOA รุ่น Timbershield
- บัวเชิงผนัง ใช้สีน้ำอะคีริคสำหรังงานไม้ TOA รุ่น Timbershield
- บานประตู ขัดเคลือบย้อมสีธรรมชาติ
- พื้นปาร์เก้ ขัดเคลือบยูริเทน 3 ครั้ง
- บันได ขัดเคลือบยูริเทน ของ TOA
- เหล็กโครงหลังคา ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง
 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384