Login

สเปค C

รายการวัสดุก่อสร้าง Spec C
ราคาเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 13,0
00 บาท

งานโครงสร้าง
-  เสาเข็ม I 22 x 21 เมตร
-  คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก
-  เสา คอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบรับน้ำหนักบรรทุกจรไม่เกิน 200 kg/m
-  พื้นห้องน้ำ พื้นคอนกรีตหล่อในที่
-  หลังคา โครงหลังคาเหล็กตามรายการคำนวณของวิศวกร

วัสดุปูพื้น

ชั้นล่าง
-  ห้องนอนชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  ห้องโถงชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นห้องพักผ่อน ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นห้องรับแขก ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นห้องเตรียมอาหาร ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200บาท
-  พื้นครัวไทย ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นเฉลียง , ระเบียง ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นห้องนอน + ห้องน้ำคนใช้ ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท
-  พื้นเฉลียงเข้าบ้านใหญ่ ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200 บาท
-  ลานซักล้าง ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200 บาท
-  พื้นโรงรถ พื้นขัดหยาบ
-  ถนน -
-  บัวเชิงผนัง -

ชั้นบน
-  พื้นห้องนอนทั่วไป ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200 บาท
-  โถงชั้นบน

ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200 บาท

-  ระเบียงชั้นบน ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200 บาท

งานผนัง
-  ผนังทั่วไป ภายนอก - ภายใน ก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบ
-  ผนังห้องน้ำทั่วไป ปูกระเบื้องเคลือบสีเรียบ  สูง  1.80  เมตร  ราคาต่อตารางเมตร  ไม่เกิน  200  บาท  เข้ามุมกระเบื้องด้วย  P.V.C.  เส้น
-  ผนังห้องน้ำคนรับใช้ ฉาบปูนเรียบทาสี

งานฝ้าเพดาน
-  ฝ้าภายใน ยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดธรรมดา  หนา  9  มิลลิเมตร
-  ฝ้าภายนอก กระเบื้องแผ่นเรียบ  หนา  4  มิลลิเมตร  โครงเคร่าไม้ยาง
-  ฝ้าชายคา กระเบื้องแผ่นเรียบ  หนา  4  มิลลิเมตร  โครงเคร่าไม้ยาง
-  ฝ้าห้องน้ำทั่วไป ยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้น  หนา  9  มิลลิเมตร

งานหลังคา
-  โครงหลังคา เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐานรายการคำนวณของวิศวกร
-  หลังคา ซีแพคโมเนีย สีน้ำตาลโกเมน ,สีอิฐอำไพ ,สีแดงกุหลาบ
-  ฟรอย์กันความร้อน ตราช้าง  มีเฉพาะหลังคาส่วนบนสุด
-  เชิงชาย , ทับเชิงชาย ไม้เฌอร่า  ขนาด 1" x 8"  , 1" x 6"
-  กันนก ของซีแพคโมเนีย

งานประตู - หน้าต่าง
วงกบทั่วไป ไม้เนื้อแข็ง ขนาด  2" * 4"
-  ประตูทางเข้าออกหลัก บานอลูมิเนียมสีชา  กระจกใส หนา 5 มิล
-  ประตูห้องทั่วไป บานดอร์ริก ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
-  ประตูห้องนอน บานดอร์ริก ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
-  ประตูห้องครัว บานดอร์ริก ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
-  ประตูห้องนอนคนรับใช้ บานดอร์ริก ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
-  ประตูระเบียง บานดอร์ริก ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
-  ประตูห้องน้ำทั่วไป บาน PVC  ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร
-  ประตูห้องเก็บของ บานดอร์ริก ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร
-  หน้าต่างบานเปิดทั่วไป อลูมิเนียมสีชา กระจกใส หนา 5 มิล
-  หน้าต่างบานเกร็ด เกล็ดกระจก  หนา  5  มิลลิเมตร
-  กระจกห้องน้ำ กระจกฝ้า  หนา  4  มิลลิเมตร
-

งานบันใด
-  โครงสร้างบันใด (ภายใน) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดรายการคำนวณของวิศวกร
-  ลูกตั้ง ไม้เนื้อแข็ง
-  ลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง
-  ลูกกรง และราวบันใด ไม้เนื้อแข็งรายละเอียดตามแบบระบุ

งานสี
-  ผนังปูนทั่วไป TOA  4 SEASONS
-  วงกบ , กรอบบานหน้าต่าง TOA  4 SEASONS
-  เชิงชาย - ทับเชิงชาย TOA  4 SEASONS
-  บัวเชิงผนัง
-  บานประตู TOA  4 SEASONS
-  บันได ขัดเคลือบยูริเทน  ของ  TOA  3  ครั้ง
-  เหล็กโครงหลังคา ทาสีกันสนิม
-
 

บริษัท กมลศักดิ์ดา ก่อสร้าง จำกัด KAMOLSAKDA KOLSRANG CO.,LTD E-Mail : info@kamolsakda.com
ที่อยู่ 24/3 ซอยโชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร (02)5303163, (02)5397256 แฟกซ์ (02)931-5384